Poziv za dostavu radova za prvi broj interdisciplinarnog znanstveno-stručnog časopisa “ODRŽIVOST”

Uredništvo interdisciplinarnog znanstveno-stručnog časopisa “Održivost” upućuje javni poziv za dostavu radova za prvi broj časopisa čije izdavanje je planirano za ljeto 2023. godine.

Časopis je nastao kao odgovor glavnim razvojnim izazovima s kojima se suočava suvremeni svijet. U temeljima časopisa su utkani UN-ovi ciljevi održivog razvoja prema kojima je časopis tematski usmjeren.

Osim izvornih znanstvenih članaka i preglednih članaka časopis će objavljivati i stručne članke, kritičke osvrte, prikaze i recenzije knjiga, a koji nisu prethodno objavljeni i nisu u procesu recenziranja u drugom časopisu. Tematska područja časopisa obuhvaćaju održivi razvoj, ekonomiju i menadžment, kulturu, turizam, ekologiju i zaštitu okoliša, međunarodne odnose i komunikacijske znanosti, kao i druga srodna znanstvena polja i grane. Radovi podliježu dvostrukoj anonimnoj recenziji i kategoriziraju se odlukom Redakcije i na prijedlog recenzenata.

Politika časopisa fokusirana je na razvoju mladih znanstvenica i znanstvenika.

Vaše radove možete slati putem e-maila na adresu odrzivost.eu@gmail.com do 30.4.2023. godine.