O časopisu

Interdisciplinarni znanstveno-stručni časopis Održivost je nastao kao odgovor glavnim razvojnim izazovima s kojima se suočava suvremeni svijet. U temeljima časopisa su utkani UN-ovi ciljevi održivog razvoja prema kojima je časopis tematski usmjeren.

Osim izvornih znanstvenih članaka i preglednih članaka časopis će objavljivati i stručne članke, kritičke osvrte, prikaze i recenzije knjiga, a koji nisu prethodno objavljeni i nisu u procesu recenziranja u drugom časopisu. Tematska područja časopisa obuhvaćaju održivi razvoj, ekonomiju i menadžment, obrazovanje, kulturu, turizam, ekologiju i zaštitu okoliša i komunikacijske znanosti, kao i druga srodna znanstvena polja i grane. Radovi podliježu dvostrukoj anonimnoj recenziji i kategoriziraju se odlukom Redakcije i na prijedlog recenzenata.

Časopis izlazi dva puta godišnje u elektroničkom obliku, a radovi se zaprimaju na adresu uredništva: odrzivost.eu@gmail.com.