O časopisu

Interdisciplinarni znanstveno-stručni časopis Održivost je nastao kao odgovor glavnim razvojnim izazovima s kojima se suočava suvremeni svijet. U temeljima časopisa su utkani UN-ovi ciljevi održivog razvoja prema kojima je časopis tematski usmjeren.

Osim izvornih znanstvenih članaka i preglednih članaka časopis će objavljivati i stručne članke, kritičke osvrte, prikaze i recenzije knjiga, a koji nisu prethodno objavljeni i nisu u procesu recenziranja u drugom časopisu. Tematska područja časopisa obuhvaćaju održivi razvoj, ekonomiju i menadžment, obrazovanje, kulturu, turizam, ekologiju i zaštitu okoliša i komunikacijske znanosti, kao i druga srodna znanstvena polja i grane. Radovi podliježu dvostrukoj anonimnoj recenziji i kategoriziraju se odlukom Redakcije i na prijedlog recenzenata.

Politika časopisa je fokusirana ka razvoju mladih znanstvenica i znanstvenika.

Časopis izlazi dva puta godišnje u elektroničkom obliku, a radovi se zaprimaju na adresu uredništva: odrzivost.eu@gmail.com.

Autorska prava

Za sve radove objavljene u časopisu, autorska prava zadržavaju autori. Radovi su licencirani pod licencom otvorenog pristupa Creative Commons CC BY 4.0, što znači da svatko može besplatno preuzeti i čitati rad. Osim toga, članak se može ponovno koristiti i citirati pod uvjetom da se citira izvorna objavljena verzija. Ovi uvjeti dopuštaju maksimalnu upotrebu i izloženost djela, osiguravajući da autori dobiju odgovarajuće priznanje.