Impressum

NAKLADNIK

Mediteranski centar za održivi razvoj

GLAVNA UREDNICA

Katarina LASIĆ, mag. pead.

UREDNIČKO VIJEĆE

Ivana BABIĆ Osnovna škola Silvija Strahimira Kranjčevića Lovreć, Hrvatska • Aldin BOŠKAILO Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru, BiH • Saša ČEKRLIJA Nezavisni univerzitet Banja Luka, BiH • Edin GLOGIĆ Univerzitet FINRA Tuzla, BiH • Esed KARIĆ Evropski univerzitet Kallos Tuzla, BiH • Slavica KRSMANOVIĆ Akademija strukovnih studija Beograd, Srbija • Zlatibor MILIĆ Univerzitet Adriatik Bar, Crna Gora • Ľudmila NOVACKÁ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Češka • Irena ROZIĆ JP Park prirode Hutovo Blato, BiH • Igor STAMENKOVIĆ Univerzitet u Novom Sadu, Srbija • Branka STIPANOVIĆ Veleučilište u Kninu, Hrvatska • Željko SUDARIĆ Veleučilište “Lavoslav Ružička” u Vukovaru, Hrvatska • Marijana ŠKUTOR Sveučilište u Slavonskom Brodu, Hrvatska • Aida ŠUKALIĆ Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru, BiH • Ivka TALIĆ JU Nacionalni park Krka, Hrvatska • Valentina VINŠALEK STIPIĆ Veleučilište “Nikola Tesla” u Gospiću, Hrvatska

UREDNIŠTVO

Ankica ARBUTINA Mediteranski centar za održivi razvoj, BiH • Aldin BOŠKAILO Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru, BiH • Ivan DODIG Mediteranski centar za održivi razvoj, BiH • Jelena KUZMAN KATICA Udruga Dinarica Mostar, BiH • Katarina LASIĆ Mediteranski centar za održivi razvoj, BiH

TEHNIČKI UREDNIK I DIZAJN NASLOVNICE

Ivan DODIG, mag. men.

ADRESA UREDNIŠTVA

Vitina 403B, 88320 Ljubuški, Bosna i Hercegovina

odrzivost.eu@gmail.com

NAKLADA

elektronička

ISSN

2831-1701

Časopis izlazi dva puta godišnje. Eventualni jezični i pravopisni propusti u radovima adresirani su autorima koji su dužni lektorirati radove.