God. 1. Br. 2, 2023.

(posebno izdanje)


NASLOVNICA I IMPRESSUM • (pdf)


ČLANCI I STUDIJE
Izvorni znanstveni RAD

ULOGA INTERESNIH GRUPA U KREIRANJU NOVIH TURISTIČKIH PROIZVODA • THE ROLE OF INTEREST GROUPS IN THE CREATION OF NEW TOURISM PRODUCTS • 111-125 (pdf)

Milica Ilić, Srđan Milošević


IZVORNI ZNANSTVENI RAD

MOGUĆNOSTI I PERSPEKTIVE PRIMJENE GLOBE PROGRAMA U RAZREDNOJ NASTAVI POSSIBILITIES AND PERSPECTIVES OF APPLICATION OF GLOBE PROGRAM IN CLASSROOM TEACHING • 126-146 (pdf)

Ivana Babić, Danijela Vrdoljak


PreTHODNO PRIOPĆENJE

BRZINA ČITANJA, PISANJA I RAZUMIJEVANJE TISKANIH I DIGITALNIH SADRŽAJA SPEED OF READING, WRITING AND UNDERSTANDING PRINTED AND DIGITAL CONTENTS • 147-158 (pdf)

Jelena Cvrković


Pregledni RAD

KAKO ZAGAĐENJE ZRAKA UTJEČE NA ZDRAVLJE MOZGA HOW AIR POLLUTION AFFECTS BRAIN HEALTH • 159-177 (pdf)

Sara Laura Korda


Pregledni RAD

KONCEPT ODRŽIVOSTI U NASTAVI BIOLOGIJE I HEMIJE • THE CONCEPT OF SUSTAINABILITY IN THE TEACHING OF BIOLOGY AND CHEMISTRY • 178-194 (pdf)

Amela Medar, Aldin Boškailo


Pregledni RAD

ANALIZA IZVJEŠĆA SVJETSKE BANKE – PODACI I JAVNA DOBRA WORLD BANK REPORT ANALYSIS – DATA AND PUBLIC GOODS • 195-208 (pdf)

Nataša Šantić, Ankica Arbutina, Besim Duraković


PREGLEDNI RAD

EKO-CERTIFICIRANJE DESTINACIJSKIH POSTIGNUĆA KAO ALAT DESTINACIJSKOG MENADŽMENTA ECO-CERTIFICATION OF DESTINATION’S ACHIEVEMENTS AS A DESTINATION MANAGEMENT TOOL • 209-231 (pdf)

Deša Karamehmedović


STRUČNI RAD

POLOŽAJ ŽENE U BOSNI I HERCEGOVINI NA PRIMJERU PAY GAP-A THE POSITION OF WOMEN IN BOSNIA AND HERZEGOVINA ON THE EXAMPLE OF THE PAY GAP • 232-246 (pdf)

Amra Drnda

OCJENE I PRIKAZI
Prikaz

Lejla Gačanica (ur.), Priručnik za integriranje rodne dimenzije u srednje stručno obrazovanje, Sarajevo: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, 2022, 61 str. • 247-250 (pdf)

Draga Gajić


BILJEŠKE O AUTORIMA • ABOUT AUTHORS

• 251-252 (pdf)